19 Mei 2011

PRASASTI

Prasasti Pura " Dalem Kadawetan "
Oom Awignam Astu Nama Sidem,
Pengaksama ing hulun pada Hyang Mami, Sang Ginelaring om kare panamanteramhredaya, sunilanSida Yogi suaraman sire anugrahering anawe, kapunvenire sang was lepas luput manuring tulah pamidi, muang sawigrahan ing mala papa pataka, tan kataman upedrawa Hyang Mami. wastu pari purna anemuhaken ayu dirgayusa tekeng kulegotra sentana nemastu dijagad ditaya.
Nian prasasti kahyangan Dalem Kadewatan, prilinggan Sira Sang Hyang Sunivatman Hyang Sinuhun, SHRI AJI SIRA ARYA GAJAH PARA, Resi Sakti Madue Gamaprama moksah maring asrama Suke Ngeneb Gangga Luah Toya Anyar, Ndewa laya nyujur Kadewatan, kairing olih Nisklaatman Padminire Diah Ayu Awetara, Muang Putra wangxanire Hyang Sinuhun apenengeran; Arya Gajah Para Lan Sira Arya Getas, muang kairing olih Nisklaatman LanAdiatman Kulegotra Sentana Hyang Sinuhun mangke inucap:


Pura " DALEM KADEWA TAN "
Irika kajenengan Palinggih Setanan Betara Sekadisor puniki;

Pertama ;
Gegumuk/Palinggih Bebattiran ialah Linggih Pendewalayaan Betara Hyang Sinuhim PramaMoksah Nyujur Kadewatan (Satia Loka).

Kedua ;
Padma Ste Sedana, Setanan Ida Hyang Perama Kawi meraga Sang Hyang Peratna Wisesa, nurvnang Kawisesaan meraga Sang Hyang Tiga Wisesa, Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa, IdaMeprelingga Sang Wicaksara ; ArdaCandraWindu Nada (di Satia Loka).

Ketiga ;
Padma Sana, Setanan Sitniyatman Betara Leluhtir manunggal ring Kawisesaan Ida Sang Hyang Perama Kawi meraga Perama Siwa, Ida meraga Perama Siwa Suniyatmanenamah, meprelingga antuk Wicaksara ; Om Kara Merta, melinggih Ida Ring Kahyangan Satia Loka Ida Keragayang Kawitan.

Keempat;
Padma Agung Rang Kalih, Setanan Kesucian Sang Hyang Peratmana meraga Niskiaatma, wus puput upacara Atma Wedana / memukur manunggal ring Kawisesaan Sang Hyang Perama Kawi meraga Sada Siwa, Ida meraga Sada Siwa Nisklaatmanenamah meperilingga Sang Hyang Wicaksara; ANG AH, melinggih ring Kahyangan Maha Loka meraga Arda Nare SuaraArde Nare Suari. Perdana Lan Purusa, Cetana lawan Acetana Kalinggayang meraga Ida Hyang Kompiyang.

Kelima ;
Padma Angelayang Rong Tiga, Setanan Kesuci Sang Hyang Perematma meraga Adiatma, wusputus upacaraplebon manunggal ring Kawisesaan Ida meraga Siwa Sada Rudra, Ida meraga Sada Rttdra Adiatmanenamah meprelingga Sang Hyang Wicaksara ; ANG UNGMANG melinggih Ida Ring Kahyangan Jana Loka Ida meraga DewataDewati.

Keenam ;
Padma Sari, Palinggih Sang Hyang Darma Dewa, taler meraga Sang Hyang Yam a Dipati malinggih ring Tapa Loka Irika Genah para Pemedek Nunas Tira Pengelukatan miwah Tirta Pembersihan Indik pengerajinge ke Kahyangan.

Ketujuh ;
Padma Sari, Palinggih Ida Betara Meraja Pad, genah para Seda tangkil rawuh saking desa penyungsung pacang tangkil ke Pttra Kawitan.


Kedelapan ;
Pelinggih Sang Hynag Berawi, meraga Sang Hyang Tri Murti Kawisesaan Ida Upesaksi miwah asung lugraha ring Padmi Betara Kawitan ( Diah Ayu Awetara ) melabuh Geni ( mesatia ring rabi).

Kahyangan Betara ngawit ke Puger olih Kulegotra Sentana, Sejeroning Saka 1897 rawuh Saka 1903, puput KaryaAgung ngenteg Linggih dukraina Anggara Pahing Warah Medangkungan, Titi tanggal Ping 15 nuju Purnamaning Sasih Kapat, Isaka Warsaning Bumi Saka 1903 tanggal nasional 13 Oktober 1981, Ikang Ngajengin Karya ; Ida Pedanda Istri Pittu, Nabe Tukang Banten Saking Geriya Sibetan, Bebandem Kairing antuk Pedanda Istri Putu, Pedanda Istri Karang Sakeng Griya Sibetan, Bebandem, Karang Asem, Pedanda muputing Karya ;

1.            Ida Pedanda Cede Nyoman Pidada, Saking Geriya Menara, Sindu Sidemen Karang Asem.
2.            Ida Pedanda Istri Putu, Nabe Tukang Bebanten Saking Geriya Sibetan Karang Asem.

Kaiiring antuk kang awangun karya, Kulagotra Sentana, maka penyungsung Kahyangan Hyang Sinuhun karemba olih Sesepuh Pur a I Made Minggu kalih pengelingsir pengelingsir Paibon, Dadiya, Panti, Pemerajan, muang Pemangku Pemangku Sinamean, saikc daging Prasasti ring Kahyangan Dalem Kadewatan Suke Ngeneb Gangga Luah TovaAnyar.

Kasusun antuk
Sesepuh Pura Dalem Kadewatan
Suke Ngeneb Gangga Luah Toya Anyar

I Made Minggu A.G.P
Almarhum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar